Diensten

Meetinstrumenten

Energy-IO levert u de meetinstrumenten aan voor het genereren van uw energiegegevens. Wij maken voor u een gedegen meetplan op basis waarvan u een gedetailleerd inzicht zal krijgen in het energie verbruik op sub-niveau.

Data analyse

Energy-IO levert u de middelen om al uw data te verwerken. Met behulp van onze data analyse zorgen wij er voor dat u een verhoogd inzicht krijgt in uw energie verbruik en wat de prestatie van uw installaties is in vergelijk tot de benchmark.Op real time basis analyseren wij uw energieverbruik in relatie tot alle belangrijke  parameters (zoals klimaat, productieniveau) die het energieverbruik zullen be├»nvloeden. Hiertoe leveren wij een real time dashboard waarmee uw medewerkers direct kunnen ingrijpen als het energieverbruik afwijkt van de vastgestelde benchmark.

Support & coaching

Naast dit gereedschap levert energy-IO de support om te komen tot de implementatie van energiezorg in uw bedrijf. Op consultancy of interim basis ondersteunen wij het projectteam bij in het behalen van de doelstelling voor energiebesparing.

Over het algemeen is de levering van onze diensten een stuk maatwerk aangepast aan uw behoefte.

Wij gaan graag met u in gesprek om die behoefte vast te stellen en te komen tot een plan van aanpak.