Project: GateWay18

Gateway18 is een project dat behelst de ontwikkeling van een slimme gateway voor het uitlezen van diverse soorten sensoren voor energie maar ook andere parameters zoals temperatuur, luchtvochtigheid, productie etc. die meehelpen de hoogte van het energieverbruik te bepalen in een kantoor/fabriek. Door het snel en eenvoudig kunnen uitlezen van deze meetgegevens en deze zichtbaar te maken voor de eindgebruiker kan met behulp van diverse andere analyses worden vastgesteld worden of er abnormaal energieverbruik is. Hierdoor wordt de eindgebruiker zich bewust dat er besparingen gerealiseerd kunnen worden en draagt deze oplossing bij aan het reduceren van de CO2 uitstoot.